Oktatóprogram

Oktatóprogram

Az ELCL-minőségfelfogás könnyebb feldolgozása érdekében elkészítettünk egy többnyelvű oktatóprogramot, mely bármely szakterületen dolgozó oktató számára hasznos ismereteket nyújt.

1 | 2 | 3 | 4

A projekt bemutatása

A „QualityTrain” projekt célja a minőségfejlesztés témájának feldolgozása az ELCL Modell segítségével. Mivel a modell a minőségi tanítási-tanulási folyamatot helyezi középpontjába, az oktatók, mint a folyamat központi szereplői különösen kiemelt figyelemben részesülnek.

Minőségfejlesztés

Az ELCL-modell egy olyan orientációs keretet mutat be, mely támogatja az iskolákat saját minőségfelfogásuk kidolgozásában. Ez az orientációs keret 7 minőségterületre (MT) és összesen 32 minőségjellemzőre tagolva rendszerezi az iskolában és oktatásban használt minőségirányítási tudnivalókat, melyek az iskola, a tanítás és a tanulás sikerének meghatározói.  

Oktatóprogram

Az ELCL-minőségfelfogás könnyebb feldolgozása érdekében elkészítettünk egy többnyelvű oktatóprogramot, mely bármely szakterületen dolgozó oktató számára hasznos ismereteket nyújt.

QualityTrain oklevél

A QualityTrain oktatóprogram sikeres feldolgozását követően lehetőség nyílik egy személyre szabott oklevél kiállítására, mely igazolásul szolgál arról, hogy a képzésben résztvevő aktívan foglalkozott a témával, és elsajátította a minőségfejlesztés alapvető tudnivalóit.

 

 
 

Minőségfejlesztés a szakmai képzésben  

Bemutatkozás

A QualityTrain projekt keretében egy olyan minőségfelfogás adaptációja történik, melyet az ELCL Quality Alliance német, osztrák, magyar és lengyel szakemberekkel együttműködve az aktuális kutatási eredmények felhasználásával állított össze. A projekt célja ennek a minőségirányítási rendszernek a szakmai alap- és továbbképzés területére történő adaptálása.

» bővebben

Híreink

Minőségfejlesztési ismeretek az oktatásban tanfolyam indul

2011. november 30 - 2011. december 2. között háromnapos tanfolyamot szerveünk "Minőségfejlesztési ismeretek az oktatásban" címmel.


 A képzés célja:

A képzés célja az iskolai minőségfejlesztés témájának feldolgozása az ELCL Minőségbiztosítási Szövetség modelljének segítségével a jelenkori oktatáspolitikai vezérgondolatok és törekvések figyelembevételével (pl. EQUARF). Az ELCL modell rendszerezi az iskolai munka komplexitását azáltal, hogy az iskolát ún. minőségterületekre osztja. A képzés célja ezeknek a minőségterületeknek a megismertetése annak érdekében, hogy a résztvevők gyakorlati munkájához segítséget nyújtson a közös iskolai minőségfelfogás kifejlesztéséhez, az iskolaminőség átfogó felméréséhez, az önértékeléshez, valamint programjuk fejlesztéséhez, frissítéséhez is. Központi jelentőségű, hogy az oktatási folyamat „szakértői", az oktatók, felismerjék a minőségmenedzsment szükségességét, valamint saját közreműködésük jelentőségét az iskola minőségfejlesztési folyamatainak alakításában, és aktívan törekedjenek a későbbiekben annak előmozdítására.

Sikerrel zárult konferenciánk a szakképzés minőségfejlesztéséről

2011. április 14.

Sikerrel zárult a nagy érdeklődésre számot tartó Innovatív minőségirányítás az oktatásban c. konferencia. A rendezvényen több mint 100 intézmény képviselte magát az ország egész területéről.

Konferencia - Meghívó

Innovatív minőségirányítás az oktatásban c. konferencia
2011. április 14.

A konferencia célja bemutatni egy innovatív minőségirányítási rendszert, mely az oktatási intézmények minőségfejlesztési törekvéseit hivatott segíteni az EQARF és a CEF figyelembevételével, valamint egy új és hatékony blended learning módszert a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére, mely mindenki számára könnyen feldolgozhatóan segíti az üzleti ismeretek elsajátítását, és hozzásegíti a felhasználót a nemzetközi EBC*L oklevél megszerzéséhez.

Oktatóprogram

Minőségfejlesztő oktatóprogram pedagógusoknak

A ‘QualityTrain' projekt célja a minőségfejlesztés témájának feldolgozása az ELCL Modell segítségével. Mivel a modell a minőségi tanítási / tanulási folyamatot helyezi középpontjába, a tanárok/trénerek/pedagógusok, mint a folyamat központi figurái különösen kiemelt figyelemben részesülnek.

Ennek érdekében kifejlesztettünk egy többnyelvű oktatóprogramot, mely bármely szakterületen dolgozó oktató számára hasznos ismereteket nyújt.

» bővebben